Voucher teatralny 1 osobowy

* Cena zawiera podatek vat oraz prowizję operatora płatności.

  • voucher teatralny może być zrealizowany na spektaklach częstochowskiego teatru, w tym okazjonalnych i premierowych.
  • voucher teatralny jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty zakupu
  • 1 voucher = 1 bilet na spektakl(nie zwracamy różnicy jeśli Widz wybierze spektakl tańszy niż wartość vouchera) W przypadku wyboru wydarzenia droższego niż wartość vouchera, można dokonać dopłaty

Wypełnij formularz


Metody płatności

OŚWIADCZENIE

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zakupu Voucherów do Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz do otrzymywania telefonicznych, sms-owych oraz mailowych potwierdzeń rezerwacji, a także informacji handlowych i promocyjnych Teatru im. A. Mickiewicza.

Administratorem danych osobowych jest Teatr im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Kilińskiego 15.

Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w w/w celu. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania i usuwania, zgodnie z art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) . Informujemy także o przysługującym Państwu prawie do wnoszenia skargi na nieuprawnione wykorzystanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Teatr jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w toku sprzedaży biletów online.

Złożenie przez Kupującego zamówienia w systemie sprzedaży voucherów online i wypełnienie formularza „ Twoje dane” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Teatr danych osobowych podanych przez Kupującego w celu realizacji zamówienia, możliwości kontaktowania się z Kupującym i innych koniecznych działań związanych z systemem sprzedaży biletów online.

Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w w/w celu. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania i usuwania, zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy także o przysługującym Państwu prawie do wnoszenia skargi na nieuprawnione wykorzystanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Teatr korzysta z prawa do ich ochrony w zakresie przewidzianym prawem. W szczególności osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo nieograniczonego dostępu do swoich danych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W związku ze sprzedażą voucherów online Teatr przekazuje dane osobowe uzyskane od Kupującego do Pay Pro i jej agenta płatniczego - DialCom24 Sp. z o.o., na czas trwania umowy pomiędzy Teatrem i Pay Pro oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji transakcji zakupu voucherów online oraz w celu realizacji przez agenta płatniczego jego obowiązków.

Dane osobowe Kupującego, przekazane podmiotom obejmują jego imię i nazwisko, adres, telefon oraz adres e-mail.

Dane osobowe Kupującego, przekazane przez Teatr i przetwarzane przez Pay Pro i jej agenta płatniczego mogą być przez te podmioty udostępniane wyłącznie w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, organom skarbowym, Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Narodowemu Bankowi Polskiemu.

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Pay Pro i jej agenta płatniczego w zakresie niezbędnym do realizacji zakupu biletów online.