Kontakt

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
Częstochowa, ul. Kilińskiego 15,
Konto: CITIBANK HANDLOWY 16 1030 1104 0000 0000 9324 6000

Przelewy za bilety  należy wpłacać na konto:   CITIBANK HANDLOWY 86 1030 1104 0000 0000 9324 6001

Sekretariat: tel. (34) 372 33 04, fax (34) 372 33 50,
e-mail: info@teatr-mickiewicza.pl,  dyrekcja@teatr-mickiewicza.pl

Dyrektor Naczelny- Robert Dorosławski

Dyrektor Artystyczny - Magdalena Piekorz

Asystent Dyrektora - Karina Baron

Kierownik techniczny - Stanisław Kulczyk (34) 372 33 33,

e - mail: s.kulczyk@teatr-mickiewicza.pl

W sprawach literackich: Ewa Oleś, tel. (34) 372 33 41,
e-mail: ewa.oles@teatr-mickiewicza.pl

 

Dział Promocji i Sprzedaży:

 Ewa Skowronek e.skowronek@teatr-mickiewicza.pl

Katarzyna Szeląg, Karolina Leciak

tel./fax: (34) 372 33 27 (47, 57)
e-mail: bow@teatr-mickiewicza.plKierownik Działu Promocji i Sprzedaży:

Joanna KarkoszkaToborek

(34) 372 33 57
e-mail: a.karkoszka@teatr-mickiewicza.pl

Centrala: tel. (34) 372 33 00

Kasa biletowa: tel. (34) 372 33 06,
email: kasa@teatr-mickiewicza.pl

  • poniedziałek - piatek 10:00 - 18:00
  • w dniach spektakli wieczornych kasa czynna do chwili rozpoczęcia przedstawienia
  • sobota 10:00 - 14:00 i na 2 godziny przed spektaklem
  • w niedziele i święta - na 2 godziny przed spektaklem