O teatrze » Pracownicy

P.O. dyrektora - Magdalena Woch

Konsultantka ds. programowo-artystycznych - Agata Biziuk
Główna księgowa - Jadwiga Paciorkowska

Asystentka dyrektora naczelnego – Karina Baron

Organizatorka  pracy artystycznej - Karolina Szymańska

Dział Promocyjno - Literacki:

Kierownik Działu Promocjno - Literackiego - Joanna Karkoszka
Specjalista z zakresu sprzedaży i promocji spektakli - Katarzyna Szeląg, Karolina Leciak, Karolina Gradek

Kasjerki: Karolina Leciak, Katarzyna Kurek, Agnieszka Rotaub

Sekretarz literacka - Ewa Oleś 

Plastyk/fotografik - Piotr Dłubak     

Inspicjenci/suflerzy - Mariusz Korek, Andrzej Rospondek

       
Kierownik techniczny – Stanisław Kulczyk

Specjalista ds. administracyjnych - Damian Sędziwy

Specjalista ds. administracyjnych - Adam Stępniak


Realizatorzy światła - Arkadiusz Ficek, Przemysław Bielawski, Krzysztof Walczyk

Realizatorzy dźwięku - Piotr Czok, Zdzisław Kubziakowski, Piotr Całus

Obsługa sceny: Jacek Celiński (brygadier), Zbigniew Dulnik, Paweł Kużdżeń, Dariusz Haładus, Bartłomiej Odwaga

Dział finansowy: Jadwiga Paciorkowska (główna księgowa), Anna Paciorkowska,  Lidia Maślanka - p.o. /z-ca gł. księgowej, specjalista ds. kadr i ksiegowości),  Patrycja Kowalczyk (księgowa), Elżbieta Szkop (księgowa), Daria Szechniuk (księgowa)

Plastycy, modelatorzy - Halina Lewandowska, Mirosław Kurek (archiwum artystyczne), Marcin Kozierkiewicz, Rafał Patejuk

Krawcowe - Anetta Kuliś, Barbara Mazur

Rekwizytorzy: Grzegorz Gut, Oskar Nowak 

Fryzjerki/charakteryzatorki, garderobiane - Ewa Chłód, Ewa Michalak, Ewa Gut

Recepcjonistki - Tatiana Niedbał, Ewa Krawczyk, Elżbieta Mach-Trzepizur

Pracownia ślusarska- Jan Gawron, Michał Dziadkiewicz

Pracownia stolarska -  Robert Foks, Marcin Kupczyk

Kierownik widowni: Zbigniew Dendek

Bileterki: Danuta Knaś, Irina Kozieł, Katarzyna Kurek

Dział gospodarczy:

Praczka/prasowaczka - Beata Kalota

Kierowca/intendent - Sławomir Jędrzejczyk

Informatyk - Mariusz Szydłowski