Bilety » Rezerwacje i Sprzedaż

Wstęp do Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie jest możliwy za okazaniem ważnego biletu/wejściówki/zaproszenia.

 • Rezerwacji miejsc można dokonać osobiście w kasie Teatru czynnej codziennie od godziny 10.00 do 18.00 (lub do momentu rozpoczęcia przedstawienia i telefonicznie pod numerem (34) 372 33 06.
 • Rezerwacji można dokonać w godzinach pracy Działu Promocyjno-Literackiego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00, dzwoniąc pod numer telefonu (34) 372 33 27 (47, 57), fax do zamówień (34) 372 33 55;
 • Rezerwacji można dokonać on-line przez całą dobę poprzez stronę www.teatr-mickiewicza.pl z zakładki „Repertuar".

ODBIÓR BILETÓW Z REZERWACJI, PŁATNOŚCI, FAKTURY

 1. W przypadku rezygnacji z zamówionych biletów konieczne jest za zawiadomienie o tym Teatru.
 2. Na każdym etapie rezerwacji Widzowie są zobowiązani do powiadomienia Teatru o wszelkich zmianach w ilości zarezerwowanych biletów.
 3. Rezerwacje, które nie zostały odebrane w terminie wyznaczonym przez Teatr, ulegają wygaśnięciu.
 4. Terminy odbioru miejsc z rezerwacji:
  1. 14 dni przed datą przedstawień premierowych, gościnnych i okazjonalnych
  2. 7 dni przed datą prezentacji pozostałych spektakli
 5. Płatności za bilety można dokonać gotówką lub kartą w Kasie Teatru, w godzinach pracy Kasy.
  1. Faktury za bilety opłacone gotówką wystawiamy w Kasie biletowej Teatru na podstawie paragonu fiskalnego, na życzenie Widzów i w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami.
 6. Płatności za bilety można dokonać przelewem:
  1. Płatności przelewowe uzgadniane są telefonicznie z Kasą biletową (34) 372 33 06 lub Działem Promocyjno-Literackim tel. (34) 372 33 27 (47, 57).
  2. W przypadku płatności przelewem konieczne jest wpisanie w tytuł przelewu: imienia i nazwiska z dokonanej rezerwacji, daty i tytułu spektaklu, liczby i ewentualnego rodzaju biletów (ulgowy).
  3. Wpłata powinna być dokonana najpóźniej na tydzień przed spektaklem lub w terminie uzgodnionym.
  4. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto Teatru, bilety zostaną wydrukowane.
  5. Klienci indywidualni odbierają bilety opłacone przelewem najwcześniej w trzecim dniu od dokonania wpłaty, bilety mogą być również odebrane w dniu prezentacji, przed spektaklem.
  6. Bilety opłacone przelewem są wydawane wraz z fakturą za okazaniem przez Widza potwierdzenia przelewu.
  7. Rezerwacje biletów nieopłacone przelewem w wyznaczonym terminie ulegają wygaśnięciu

DANE DO PRZELEWÓW INDYWIDUALNYCH

Teatr im. Adama Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa
Nr konta (przelewy indywidualne)
Przelewy za bilety indywidualne: CITIBANK HANDLOWY 86 1030 1104 0000 0000 9324 6001

Drodzy Widzowie, prosimy nie opłacać zamówień dokonanych przez Przelewy24 tradycyjnym przelewem! Jeżeli nie powiodła się płatność przez Przelewy24 - wówczas zamówienie zostało automatycznie anulowane, a miejsca powrócą do sprzedaży po upływie 30 minut.

REZERWACJE GRUPOWE:

 1. Rezerwację grupową można zrealizować telefonicznie (34) 372 33 27,47, 57) lub osobiście w Dziale Promocyjno-Literackim od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
 2. Rezerwacja wymaga potwierdzenia pisemnego. Formularz zamówienia biletów grupowych należy wysłać najpóźniej w ciągu dwóch dni po złożeniu rezerwacji ustnej (fax: 34 3723355).
 3. Formularz zamówienia grupowego można pobrać tutaj
 4. Zarezerwowane bilety należy wykupić w terminie ustalonym z Działem PL.
 5. Na każdym etapie rezerwacji Zamawiający są zobowiązani do powiadomienia Teatru o wszelkich zmianach w ilości potrzebnych biletów, z uwzględnieniem miejsc dla ewentualnej opieki.
 6. Na spektaklach szkolnych na każde 15. uczniów przysługuje jeden bilet w cenie 1 zł dla opiekuna.
 7. Bilety grupowe opłacone przelewem odbierane są na podstawie potwierdzenia przelewu lub upoważnienia do odbioru biletów wystawione przez daną instytucję
 8. Konto do przelewów grupowych znajduje się na głównej stronie www.teatr-mickiewicza.pl

ZWROTY BILETÓW

 1. W Teatrze im. Adama Mickiewicza brak jest możliwości zwrotu opłaty za zakupione usługi, w tym za zakupione bilety na spektakle.