Edukacja » Lekcje teatralne

        

Nowy cennik lekcji teatralnych

 Szanowni Państwo, informujemy, że od 7 stycznia 2020 roku wprowadzam nowe ceny opłat za lekcje teatralne:

- dla grup uczestniczących w danym dniu w spektaklu teatralnym – 100 zł

- dla pozostałych – 200 zł

Powyższe opłaty obowiązują od nowego semestru szkolnego, tj. od dnia  27 stycznia 2020 roku.

-------------------------------------------------------------------------------------

TEMAT LEKCJI : "Od scenariusza do premiery - proces tworzenia spektaklu teatralnego".

Czas trwania lekcji: 60 minut

Miejsce: Scena Histrion (lekcja NIE jest połączona ze zwiedzaniem Teatru)

-Grupa nie może liczyć więcej niż 40 osób

 -Teatr posiada bariery architektoniczne i nie jest dostosowany  do osób z niepełnosprawnością ruchową


Aby zamówić lekcje niezbędny jest kontakt z sekretarzem literackim p. Ewą Oleś (tel. 34 372 33 41) lub ewa.oles@teatr-mickiewicza.pl i wypełnienie formularza zgłoszenia. 

Brak zamówienia powoduje anulowanie umówionego terminu. Uwaga! Ilość lekcji w miesiącu jest ograniczona

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – LEKCJA TEATRALNA

 

Nazwa szkoły/instytucji ...............................................................................................

 

Imię i nazwisko oraz nr tel. i adres mailowy osoby odpowiedzialnej za grupę.......................................................

 

Ilość osób w grupie...........................................................................................................

 

Cena za lekcję – 100 zł/200 zł * (niepotrzebne skreślić) ………………………..

 

Sposób płatności (po lekcji teatralnej lub  przelewem na nr konta teatru)... (niepotrzebne skreślić)

 

Data i godzina przeprowadzenia  lekcji....................................................................................................

 

Data przesłania/dostarczenia zamówienia............................................................................................

 

Podpis nauczyciela/opiekuna grupy..............................................................................