Edukacja » Lekcje teatralne

       UWAGA! LEKCJE TEATRALNE ZAWIESZONE DO KONCZA SEZONU 2023/2024 

Nowy cennik lekcji teatralnych

informujemy, że zmienił się cennik lekcji  teatralnych ("Od scenariusza do premiery") , organizowanych przez częstochowski Teatr.

Od 1 lutego 2023 roku obowiązują następujące opłaty:

- grupa do 30 osób – 150 zł

- grupa od 31 do 40 osób – 200 zł

- grupa od  41 do 50 osób – 250 zł

-------------------------------------------------------------------------------------

TEMAT LEKCJI : "Od scenariusza do premiery - proces tworzenia spektaklu teatralnego".

Czas trwania lekcji: 60 minut

Miejsce: Scena Histrion (lekcja NIE jest połączona ze zwiedzaniem Teatru)

-Grupa nie  powinna przekraczać 40 osób. 

 -Teatr posiada bariery architektoniczne i nie jest dostosowany  do osób z niepełnosprawnością ruchową


Aby zamówić lekcje niezbędny jest kontakt z sekretarzem literackim p. Ewą Oleś (tel. 34 372 33 41) lub ewa.oles@teatr-mickiewicza.pl i wypełnienie formularza zgłoszenia. 

Brak zamówienia powoduje anulowanie umówionego terminu. Uwaga! Ilość lekcji w miesiącu jest ograniczona

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – LEKCJA TEATRALNA

 

Nazwa szkoły/instytucji ...............................................................................................

 

Imię i nazwisko oraz nr tel. i adres mailowy osoby odpowiedzialnej za grupę.......................................................

 

Ilość osób w grupie (łącznie z opiekunami) ..........................................................................................................

Cena za lekcję – ……………………….

Sposób płatności (po lekcji teatralnej lub  przelewem na nr konta teatru)... (niepotrzebne skreślić)

 

Data i godzina przeprowadzenia  lekcji....................................................................................................

 

Data przesłania/dostarczenia zamówienia............................................................................................

 

Podpis nauczyciela/opiekuna grupy..............................................................................