Informacja o RODO

Drogi Widzu,

25.05.2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenie dyrektyw 95/46/WE (określane jako "RODO", "GDRP" lub "Ogólne rozporządzenie o Danych").

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przeze Ciebie ze strony internetowej www.teatr-mickiewicza.pl oraz danych zbieranych podczas rozmowy telefonicznej czy korespondencji e-mailowej z pracownikami Teatru.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest Teatr im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Kilińskiego 15.

Wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem Państwa danych prosimy kierować do Mariusza Szydłowskiego, Inspektora Ochrony Danych w Teatrze Mickiewicza: iod@teatr-mickiewicza.pl

 

OŚWIADCZENIE

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do telefonicznych rezerwacji biletów do Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz do otrzymywania telefonicznych, sms-owych oraz mailowych potwierdzeń rezerwacji, a także informacji handlowych i promocyjnych Teatru im. A. Mickiewicza.

Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w w/w celu. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania i usuwania, zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy także o przysługującym Państwu prawie do wnoszenia skargi na nieuprawnione wykorzystanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.