Zapraszam na smutno-wesołą opowieść o dużych chłopcach... - Piotr Machalica o spektaklu

Ten wieczór, który chcę Państwu oddać, to zwyczajne spotkanie z czterema facetami, którzy przychodzą, aby wyśpiewać życie. Każdy ze swoim bagażem doświadczeń i swoją historią.
To kolejny wieczór powrotu do poezji Jana Wołka, dzięki której to życie da się w ogóle zrozumieć , bo... Wołek dotyka spraw podstawowych i najważniejszych: przemijania i odchodzenia, szczęścia i cierpienia, miłości – najczęściej żałosnej: bolesnej i pięknej. A dotyka przede wszystkim mądrze. Nie pozbawiając się w tej mądrości humoru, lekkości i dystansu.
Zapraszam na smutno-wesołą opowieść o dużych chłopcach po przejściach. Ja sam nim jestem i wierzę, że i Państwo go w sobie odnajdą.
Piotr Machalica