Aktualności

Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich we wrześniu!

Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich we wrześniu!

Drodzy Państwo, Instruktorzy teatralni, Nauczyciele, Uczniowie. Po trzech latach wznawiamy formułę Przeglądu Zespołów Teatralnych Szkół Średnich. Wydarzenie planujemy zorganizować 18 września 2023 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i wypełnienie karty zgłoszenia.

Fot. Piotr Dłubak, na zdjęciu Grupa Pod Wiszącym Kotem z VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie (Przegląd 2019)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                             Częstochowa, 07 VI 2023 r.

 

ANEKS DO REGULAMINU

PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW TEATRALNYCH SZKÓŁ ŚREDNICH Z 11 IV 2023 ROKU DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU PREZENTACJI

  

     Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie  

ogłasza

XX Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich

Regionu Częstochowskiego – 18 WRZEŚNIA 2023  r.

 

Regulamin

 

  1. 1.     W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły (maksimum trzy spektakle z jednej szkoły) teatralne ze szkół średnich z terenu miasta Częstochowy oraz maksimum dwa zespoły spoza regionu zaproszone przez organizatora.
  2. 2.     Przegląd odbędzie się na Scenie Kameralnej Teatru Mickiewicza w Częstochowie 18 września 2023 r. od godz. 10.00 do 16.00 (próby godz. 8.00 - 9.50)

3. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przygotowanie przedstawienia teatralnego (tematyka i konwencja sceniczna - dowolne) i przesłanie na adres organizatora  płyty DVD  z nagranym spektaklem, a także wypełnienie karty zgłoszenia wg następującego wzoru:

A/tytuł spektaklu

B/ autor tekstu i - ewentualnie-autor przekładu

C/twórcy przedstawienia (reżyser, scenograf, kompozytor, ruch sceniczny, etc.)

D/pełna obsada przedstawienia (liczba osób w zespole nie powinna przekraczać 20)

E/czas trwania spektaklu (spektakl nie może  trwać dłużej niż 35 min )

F/czas montażu i demontażu przedstawienia

G/ niezbędne warunki techniczne (montaż spektaklu nie może trwać dłużej niż 15 min.)

H/imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za konkursową prezentację

I/pieczęć i podpis dyrektora szkoły oraz pieczęć placówki, jako instytucji sygnującej zespół do konkursu

4.Warunki techniczne

A/ Podczas spektaklu obowiązuje bezwzględny zakaz używania  otwartego ognia, materiałów pirotechnicznych, laserów, stroboskopu

B/ Zabrania się  także montażu niebezpiecznych elementów dekoracji, które mogą stanowić zagrożenie  dla życia i zdrowia

C/ Warunki techniczne muszą być  precyzyjnie określone i skonsultowane z kierownikiem technicznym teatru minimum na tydzień przed konkursem

D/ Warunki techniczne  ostatecznie zostaną zweryfikowane pod względem bezpieczeństwa 18.09.2023 r. podczas prób techniczno – aktorskich poprzedzających prezentacje konkursowe.

E/ W przypadku niezastosowania się do wymogów bezpieczeństwa p.poż. i higieny pracy komisja nie dopuści spektaklu do konkursu

 

5. Organizator ma prawo – w przypadku małej liczby zgłoszeń - zaprosić zespoły działające poza obrębem szkół średnich lub spoza regionu częstochowskiego (warunkiem jest także dostarczenie płyty DVD z zapisem spektaklu)

 

6. W przypadku małego zainteresowania Przeglądem (mniej niż cztery zgłoszenia) Organizator ma prawo odwołać Przegląd.

 

Wypełnioną ankietę należy  przesłać do p. Ewy Oleś, sekretarz literackiej Teatru im.  A. Mickiewicza na adres: ewa.oles@teatr-mickiewicza.pl w terminie do 03 IX 2023 r. Informacja o zakwalifikowaniu zespołu do Przeglądu nastąpi 5 IX 2023 roku. Selekcji spektakli dokona komisja w składzie: Magdalena Woch: p.o. dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, Ewa Oleś -  sekretarz literacka Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

 

7.  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi we wrześniu 2023 roku po wybranym spektaklu (termin zostanie ustalony do końca sierpnia 2023 r. I przekazany nauczycielom/instruktorom najpóźniej do 6 września 2023 r. )

8. Spektakle oceniać będzie trzyosobowe jury powołane przez Organizatora

9. Nagrody przyznawane zwycięskim zespołom będą miały charakter symboliczny: albumy, książki, płyty, zaproszenia na spektakle.

 

Szczegółowe informacje pod  nr tel. (34)  3723341 lub (34) 372 33 04

ewa.oles@teatr-mickiewicza.pl

Regulamin sporządziła Ewa Oleś –  Częstochowa 02 VI 2023 r.

----------------------------------------------------------------------------------

 

kARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA 

KARTA ZGŁOSZENIA

udziału w

XX PRZEGLĄDZIE ZESPOŁÓW TEATRALNYCH SZKÓŁ ŚREDNICH

18 IX  2023 r.

 

Szkoła (nazwa, adres, telefon)…………….

 

 

 

 

Tytuł sztuki: ……………………………….

 

 

 

Autor……………………………………….

 

 

 

Obsada  z wyszczególnieniem ról…………………………………….          

 

 

 

Imię  i nazwisko, numer tel. i adres mailowy opiekuna kółka teatralnego…

 

 

 

 

Warunki techniczne………………………………..

 

 

 

Czas trwania spektaklu…

 

 

 

Czas montażu/demontażu………………………….

 

 

 

   Głównym organizatorem konkursu jest częstochowski Teatr im. A. Mickiewicza, który opracowuje regulamin, powołuje komisję artystyczną i udostępnia swoje sceny na potrzeby Przeglądu. Poszczególne zespoły zgłaszają dyrektorzy szkół na podstawie wzoru Kart Zgłoszenia.                 

                                                                              

            Szczegółowe informacje pod nr tel.- 34 3723341 lub 3723304

e-mail:  ewa.oles@teatr-mickiewicza.pl