Aktualności

Wyniki konkursu multimedialnego „Wszystko o Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie".

Wyniki konkursu multimedialnego „Wszystko o Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie".

Wyniki III Powiatowego Konkursu na Prezentację Multimedialną ,,Wszystko o Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie. Najsłynniejsi Dyrektorzy Teatru’’.

Komisja Konkursowa w składzie:

Pani Joanna Karkoszka – Toborek

Pani Katarzyna Szeląg

Pani Ewa Skowronek

Pan Mirosław Kurek

Po długich i burzliwych obradach przyznała następujące miejsca:

Szkoły Podstawowe:

 • I miejsce Filip Kuliś ZSP nr 5 w Częstochowie
 • II miejsce Katarzyna Sikorska SP im. Leonida Teligi w Poraju
 • III miejsce Mikołaj Ziemba SP nr 15 w Częstochowie

Szkoły Ponadpodstawowe:

 • I miejsce Patryk Cichoń, Mikołaj Krygier Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie
 • I miejsce Mateusz Rymkiewicz IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie
 • III miejsce Kacper Chrząstek, Julian Piwnicki III LO im. dra Wł. Biegańskiego

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 13 czerwca 2023r. o godzinie 11.00 w siedzibie VIII LO Samorządowego im. gen. J. Sowińskiego w Częstochowie przy ulicy Worcella 22.

Serdecznie zapraszamy Laureatów wraz z opiekunami.


Zapraszamy do udziału w III Powiatowym Konkursie na prezentację multimedialną

„Wszystko o Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Najsłynniejsi Dyrektorzy Teatru”.

Konkurs odbywa się pod patronatem Dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Regulamin Konkursu

Cele konkursu:

 •  promocja historii regionu,
 • propagowanie historii i wiedzy o Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,
 • przybliżenie sylwetek aktorów występujących na scenie częstochowskiego Teatru,
 • zapoznanie młodzieży z repertuarem Teatru,
 • kształcenie i rozwijanie zainteresowań kulturalnych dzieci i młodzieży,
 •  rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych przez uczniów,
 •  korzystanie z różnych źródeł informacji.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczniów pod opieką nauczyciela prezentacji multimedialnej, będącej uczniowską interpretacją tematu. Należy podać wykorzystane źródła. Prezentacja może być wykonana w dowolnym programie np. Power Point, prezi.com, kizoa.com czy storyjumper.com. Powinna zawierać maksymalnie 40 slajdów.

Konkurs rozegrany zostanie w dwóch kategoriach:

- szkoły podstawowe (klasy 7-8),

- ponadpodstawowe.

Każda szkoła może zgłosić od 1 do 3 prezentacji, przy czym prezentację może stworzyć zespół złożony maksymalnie z 2 uczniów. Prace mogą być również indywidualne. Komisja będzie oceniała:

- nowatorstwo,

- propagowanie wiedzy o Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie,

- interpretację tematu,

- dobór materiałów i sposób ich wykorzystania,

- czytelność prezentacji,

- grafikę,

- atrakcyjność prezentacji,

- zaangażowanie uczniów.

Komisja, w każdej kategorii wiekowej, przyznaje: miejsce pierwsze miejsce drugie miejsce trzecie ewentualnie wyróżnienia.

Kartę zgłoszeniową, wraz z prezentacją prosimy przesyłać do dnia 18 kwietnia 2023 r. na adres mailowy: biblioteka8los@8los.pl Przesłanie karty zgłoszeniowej oraz prezentacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz klauzuli informacyjnej RODO (załączona poniżej).

Prace będą oceniane przez Komisję, której werdykt będzie ostateczny, od którego nie będzie przysługiwać odwołanie. Zwycięzcy o wynikach zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 25 kwietnia 2023 roku.

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: Teresa Rygalik – Weżgowiec: 881260016, Renata Białowąs: 609094822.

Organizatorki: mgr Teresa Rygalik-Weżgowiec, mgr Renata Białowąs, mgr Ewelina Noszczyk– Sekretarz Konkursu VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe im. gen. J. Sowińskiego w Częstochowie ul. Worcella 22 42-202 Częstochowa

Karta uczestnika