Aktualności

Oświadczenie przedstawicieli OM NSZZ Solidarność w Teatrze im. Adama Mickiewicza.

Oświadczenie przedstawicieli OM NSZZ Solidarność w Teatrze im. Adama Mickiewicza.

 

 Fakty poprzedzające powołania nowego dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie oraz przyczyna rezygnacji.

 

Chcąc wyjaśnić nieścisłości, które pojawiają się w prasie i social mediach, opublikowane po rezygnacji ze stanowiska naszego dyrektora Olafa Linde (Lubaszenko) chcemy wyprostować fakty przedstawione niezgodnie z prawdą.

1. Procedura powołania na stanowisko dyrektora Teatru A. Mickiewicza Pana Olafa Linde (Lubaszenko) jest pochodną poprzedzających ją następstw: w 2021 roku odbyły się dwa konkursy na stanowisko Dyrektora Teatru. Oba konkursy zakończyły się niepowodzeniem - żaden z kandydatów nie uzyskał aprobaty komisji konkursowej.

2. Po ostatnim konkursie z inicjatywy przedstawicieli pracowników Teatru w Częstochowie, w styczniu 2022 urzędnikom miejskim, tj. naczelnikowi Wydziału Kultury Aleksandrowi Wiernemu i wiceprezydentowi Jarosławowi Marszałkowi, została przedstawiona propozycja objęcia stanowiska przez Pana Olafa Linde (Lubaszenko).

3. Początkowo propozycja została przyjęta entuzjastycznie. Pan Lubaszenko spotkał się po raz pierwszy 01.02.2022 z panem wiceprezydentem Jarosławem Marszałkiem odpowiedzialnym za sprawy Teatru. Po tym nastąpiła seria spotkań z inicjatywy Olafa Lubaszenki, na których były omawiane szczegóły związane z zawarciem umowy i objęciem stanowiska przez kandydata itp.

Urząd Miasta zasięgnął opinii u związków zawodowych i twórczych, zgodnie z procedurami powoływania dyrektora, a następnie skierował do Ministra Kultury prośbę o wydanie pozytywnej opinii mającej na celu powołanie poza procedurą konkursową Pana Linde na stanowisko Dyrektora Teatru na okres 3 sezonów artystycznych.

4. Jeszcze przed podpisaniem umowy 17.08.2022 na konferencji prasowej został przedstawiony przez władze miasta oficjalnie Pan Lubaszenko jako przyszły dyrektor naszego Teatru, który obejmie stanowisko od 01.09.2022

5. Umowa z miastem została podpisana 01.09.2022., a na drugi dzień dział kadr teatru zasygnalizował dyrektorowi Lubaszence, że w razie prowadzenia działalności gospodarczej będzie należało ją zawiesić lub zamknąć w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

6. Następnie po pierwszych konsultacjach z pracownikami urzędu miasta, nasz dyrektor otrzymał informacje, że przepisy o działalności gospodarczej jego nie obowiązują, niestety po kliku dniach uzyskał kolejne informacje z urzędu miasta, które były zgoła inne – przepisy te w jego przypadku jednak obowiązują.

7.Próby znalezienia rozwiązania problemu i inicjatywa będąca po stronie Teatru miała szanse rozwiązać zaistniałą sytuacje, a została storpedowana przez wiceprezydenta Jarosława Marszałka. Brak możliwości spotkania się wice- prezydentem , oraz brak możliwości wspólnego rozwiązania problemu wykazała ewidentną niechęć w kontaktach i brak dialogu na godnym poziomie, co doprowadziło, że w dniu 30.09.2022 Dyrektor Olaf Lubaszenko złożył rezygnacje z pełnionej funkcji.

8.Obecna sytuacja Teatru w oczach pracowników jest niezwykle groźna. Instytucja może zostać na kolejny sezon bez właściwego dyrektora naczelnego i artystycznego. Przedstawiciele NSZZ Solidarność w Teatrze A. Mickiewicza na spotkaniu z naczelnikiem Wydziału Kultury Aleksandrem Wiernym w dniu 3.10.2022, zostali poinformowani o zamiarze powołania przez miasto nowego dyrektora naczelnego. Uzyskana informacja zawierała tylko stwierdzenie, że będzie to pracownik z urzędu miasta bez podawania nazwiska.

Według naszej opinii, strona zawierająca umowę tj. (Urząd Miasta) z kandydatem, nie dopełniła obowiązku poinformowania kandydata o wszystkich koniecznych aspektach dotyczących objęcia stanowiska dyrektora Teatru. Należy w tym miejscu przypomnieć, że rozmowy trwały aż siedem miesięcy.

Dyrektor Olaf Lubaszenko już po miesiącu pracy dał się poznać jako osoba dla której dobro pracowników Teatru i całej instytucji jest najważniejsze. Zaangażował się w sprawy Teatru, rozpoczął już rozmowy z poważnymi twórcami, budował repertuar artystyczny, zaczął zdobywać w tak trudnych czasach środki dla Teatru od sponsorów.

Teresa Dzielska – przewodnicząca OM NSZZ Solidarność w Teatrze im. A. Mickiewicza

Mariusz Korek – wiceprzewodniczący OM NSZZ Solidarność w Teatrze im. A. Mickiewicza