Aktualności

I Powiatowy Konkurs dla Uczniów na prezentację multimedialną „Wszystko o Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie”

I Powiatowy Konkurs dla Uczniów na prezentację multimedialną „Wszystko o Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie”
W imieniu Dyrekcji VIII Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie oraz Organizatorów zapraszamy Uczniów do udziału w I Powiatowym Konkursie dla Uczniów na prezentację multimedialną „Wszystko o Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie”.
Konkurs odbywa się pod patronatem Pana Roberta Dorosławskiego
Dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Cele konkursu:
- promocja historii regionu,
-propagowanie historii i wiedzy o Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,
-kształcenie i rozwijanie zainteresowań kulturalnych dzieci i młodzieży,
- rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych przez uczniów,
- korzystanie z różnych źródeł informacji.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczniów pod opieką nauczyciela prezentacji multimedialnej, będącej uczniowską interpretacją tematu. Należy podać wykorzystane źródła. Prezentacja może być wykonana w dowolnym programie np. Power Point, prezi.com, kizoa.com czy storyjumper.com. Powinna zawierać maksymalnie 40 slajdów.
Konkurs rozegrany zostanie w dwóch kategoriach:
- szkoły podstawowe (klasy 7-8),
- ponadpodstawowe.
Każda szkoła może zgłosić od 1 do 3 prezentacji, przy czym prezentację może stworzyć zespół złożony maksymalnie z 3 uczniów. Prace mogą być również indywidualne.
Komisja będzie oceniała:
-nowatorstwo,
-propagowanie wiedzy o Częstochowie,
- interpretację tematu,
- dobór materiałów i sposób ich wykorzystania,
- czytelność prezentacji,
- grafikę,
- atrakcyjność prezentacji,
- zaangażowanie uczniów.
Prezentacje, wraz z kartą zgłoszenia oraz podpisaną klauzulą RODO (w formie zdjęcia lub scanu) należy przesyłać na podany poniżej adres do 28 kwietnia 2020 roku.
biblioteka8los@gmail.com
Prace będą oceniane przez Komisję, której werdykt będzie ostateczny, od którego nie będzie przysługiwać odwołanie. Zwycięzcy o wynikach zostaną poinformowani drogą mailową do 22 maja 2020 roku.
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w pierwszym tygodniu czerwca 2020 roku (o dokładnym terminie zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową.)
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Organizatorki:
mgr Renata Białowąs
mgr Teresa Rygalik-Weżgowiec
Prace będą oceniane przez Komisję, której werdykt będzie ostateczny, od którego nie będzie przysługiwać odwołanie. Zwycięzcy o wynikach zostaną poinformowani drogą mailową do 22 maja 2020 roku.
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w pierwszym tygodniu czerwca 2020 roku (o dokładnym terminie zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową.)
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Organizatorki:
mgr Renata Białowąs
mgr Teresa Rygalik-Weżgowiec
W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:
nr telefonu: 881260016 - p. T. Rygalik Weżgowiec
609094822 – p. R. Białowąs

Galeria