Aktualności

Wakacyjne miejsca w Teatrze! Sprzedaż tylko online!

Wakacyjne miejsca w Teatrze!

Drodzy Widzowie, trwa wakacyjna promocja na zakup biletów online na wybrane spektakle w nowym sezonie artystycznym!

Promocyjnych biletów szukajcie na stronie Teatru, zakładka Repertuar (sierpień, wrzesień, październik), opcja Kup bilet przy wybranym przedstawieniu. 

Tylko podczas wakacji i jedynie przy zakupie biletów online ze strony internetowej ceny są niższe o 10 zł od ceny biletu normalnego!

Promocja aktywna jest w lipcu i sierpniu i dotyczy wybranych przedstawień w nowym sezonie artystycznym. Akcja potrwa do wyczerpania puli wakacyjnych miejsc.

Promocja nie dotyczy spektakli szkolnych, okazjonalnych, gościnnych i premier.

Przypominamy, "Wakacyjne bilety" dostepne są jedynie podczas wakacji i tylko przy zakupie miejsc online ze strony Teatru.

Zapraszamy!

 • REGULAMIN PROMOCJI SPRZEDAŻY

  WAKACYJNE BILETY NA SPEKATKLE

  Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie

  za pośrednictwem portalu Przelewy24 

  § 1.

  Wstęp

  1.  Regulamin określa zasady sprzedaży biletów w promocji pod nazwą (dalej: Wakacyjne bilety na spektakle), szczegółowo opisanej w § 2 niniejszego Regulaminu.

  2. Organizatorem promocji jest Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie przy ulicy Kilińskiego 15.

  § 2.

  Warunki promocji

  1. Oferta skierowana jest do widzów częstochowskiego Teatru zakupujących bilety na spektakle teatralne, dokonujących zakupu za pośrednictwem portalu Przelewy24.

  2. Teatr oświadcza, iż w ramach obowiązywania Wakacyjnej promocji widz uprawniony będzie do zakupu Biletu (Biletów) w trakcie transakcji, w cenie biletu normalnego, pomniejszonej o 10 PLN. Zniżka o której mowa w zdaniu powyżej dotyczyła będzie każdorazowo jednej transakcji.

  3. Cena promocyjna obejmuje pulę miejsc na wybranych przedstawieniach z repertuaru Teatru,  z wyjątkiem premier, spektakli szkolnych, gościnnych i okolicznościowych.

  4. Miejsca na spektaklach nieobjęte promocją pozostają dostępne w sprzedaży w cenach zgodnych z aktualnym cennikiem Teatru.

  5. Bilety zakupione w Promocji nie łączą się z żadną inną promocją, zniżką bądź ulgą.

  6. Promocja nie obowiązuje przy sprzedaży biletów bezpośrednio w kasie Teatru, a miejsc objętych promocją nie można również zarezerwować.

  § 3.

  Skorzystanie z promocji

  1. Klient może skorzystać z promocji poprzez zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej www.teatr-mickiewicza.pl, dokonując płatności za pośrednictwem portalu Przelewy24.

  2. Klient będzie mógł dokonać zakupu biletu w promocyjnej cenie w zakładce kup bilet po dokonaniu wyboru przedstawienia i zaznaczeniu miejsca objętego ceną promocyjną.

  3. Bilety będą automatycznie generowane i przesyłane przez system internetowej sprzedaży biletów po dokonaniu zakupu biletu w okresie obowiązywania promocji.

  § 4.

  Zwrot biletu 

  1.  W Teatrze im. Adama Mickiewicza brak jest możliwości zwrotu opłaty za zakupione usługi, w tym za zakupione bilety na spektakle.

  2. W przypadku zakupu biletów za pośrednictwem Przelewów24 brak jest możliwości zwrotu biletów.

  § 5.

  Dane osobowe Uczestników

  1. Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest operator sprzedaży biletów Przelewy24.

  2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Promocji.

  § 6.

  Postanowienia końcowe

  1. Operator ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy Klient nie stosuje się do postanowień Regulaminu Promocji, a w szczególności gdy poda on nieprawdziwe dane niezbędne do zakupu biletu.

  2. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę Klienta na zasady Promocji określone w niniejszym Regulaminie.

  3. Operator zastrzega sobie prawo zmiany treści w czasie trwania Promocji. Wszelkie zmiany Promocji zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony www.teatr-mickiewicza.pl  i będą obowiązywać od dnia ich ogłoszenia.

  4. Organizator ma prawo wcześniejszego zakończenia Promocji bez podania przyczyny.

  5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

  Regulamin obowiązuje od 05 lipca 2019 r.