Aktualności

Karnet dla nastolatka. Bilety w cenie - 20 zł.

W nowym sezonie rozpoczynamy projekt "Karnet dla nastolatka".

Bilety dla młodzieży na wybrane spektakle wieczorne w cenie 20 zł

Akcja "Karnet dla nastolatka" kierowana jest do młodzieży, która ukończyła 13, a  nie przekroczyła 19 roku życia.

 

marzec 2020 r. 

20 marca , godz. 19.00 - "Czechow - żarty z życia"

27 marca, godz. 18.00 - "Królowa Śniegu" 

kwiecień 2020r. 

16.04, godz. 18.00 - "Zaczarowany koń"

29.04 , godz.18.00 - "Królowa Śniegu"

 1. Promocja skierowana jest tylko do widzów indywidualnych;
 2. Akcja „Karnet nastolatka” kierowana jest do młodzieży, która ukończyła 13. i nie przekroczyła 19. roku życia;
 3. Zakupu biletów „dla nastolatka”  będzie mogła dokonać w kasie dowolna osoba, jednak wstęp na przedstawienie będzie możliwy jedynie za okazaniem promocyjnego biletu wraz z ważną legitymacją szkolną osoby wchodzącej;
 4. Bilety w ramach akcji „Karnet nastolatka” ustalone zostają w stałej cenie – 20 zł za jeden bilet „dla nastolatka” na wskazane przez Teatr przedstawienie oraz we wskazanym przez Teatr miejscu widowni;
 5. Cena biletu dla rodzica /opiekuna/  pozostaje taka jak w cenniku dotyczącym danego wydarzenia;
 6. Młodzież może korzystać z biletów promocyjnych w cenie 20 zł tylko w zestawieniu z   pełnopłatnym (ulgowym lub normalnym) biletem dla opiekuna;
 7. Jedna osoba może zakupić maksymalnie 2 sztuki biletów „dla nastolatka” na jedno przedstawienie;
 8. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji miejsc w ramach promocji „Karnet nastolatka”
 9. Teatr obejmie programem „Karnet nastolatka”  przynajmniej jedno przedstawienie wieczorne/popołudniowe w miesiącu i ogłosi to na własnej stronie internetowej minimum na 10 dni przed datą prezentacji spektaklu (z wyjątkiem przerwy urlopowej w Teatrze); 
 10. Z promocji wyłączone są spektakle gościnne, okolicznościowe i premierowe;
 11. Bilety zakupione wcześniej nie podlegają zwrotowi, ani wymianie;
 12. Promocje i zniżki nie kumulują się;
 1. Dyrekcja Teatru zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do  zasad funkcjonowania ww. projektu, o czym powiadomi na swojej stronie internetowej przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem;

 

Projekt „Karnet nastolatka” wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku i obowiązuje do 30 czerwca 2020 roku.