Bilet Cegiełka

Szanowni Państwo,
Drodzy Widzowie i Przyjaciele naszego Teatru!

Jestem dumny z postawy Pracowników Teatru Mickiewicza. Wyrażanej nie tylko poprzez gesty solidarności z narodem ukraińskim, ale przede wszystkim w postaci ofiarności, zaangażowania i jakże konkretnej pomocy udzielanej ludziom po obu stronach granicy.
To ważne i zamierzamy angażować się w kolejne akcje tak długo, jak długo to będzie potrzebne. Jednakże teatr to instytucja artystyczna i pomoc artystom najbardziej nam leży na sercu. Zadeklarowaliśmy już wolę współpracy z innymi teatrami województwa śląskiego w projekcie rezydencji dla artystów z Ukrainy, czego efektem będzie przygotowanie interdyscyplinarnego widowiska, które zamierzamy pokazywać na wszystkich naszych scenach. Mamy też kilka własnych pomysłów: m.in. wieczór z ukraińską poezją i muzyką, warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży ukraińskiej, czekamy też na projekty własne artystów uciekających przed wojną.
Dla Artysty bowiem sprawy bytowe są ważne, ale możliwość tworzenia i wyrażania siebie poprzez sztukę jest niemniej istotna. Dlatego chcemy otworzyć dla Nich część naszej przestrzeni i po prostu tę możliwość stworzyć. Mamy oczywiście Koleżanki, Kolegów, Przyjaciół z Ukrainy (muzyków, śpiewaków, choreografów, scenografów, pisarzy), którzy mieszkają w Polsce od lat i zasilają zespoły artystyczne oper, filharmonii i teatrów. Będziemy korzystać z ich bezpośrednich kontaktów, jednak nasze działania są ukierunkowane wyłącznie na pomoc artystom uciekającym przed wojną.
Jak Państwo wiecie, każdy projekt, każda akcja wymaga zaangażowania środków finansowych. Nie jesteśmy bogatym teatrem, a sytuacja pandemiczna i obecny kryzys ekonomiczny nie ułatwiają nam normalnego funkcjonowania. Dlatego postanowiliśmy rozpocząć sprzedaż biletów-cegiełek dla artystów z Ukrainy. Będzie je można nabyć kupując miejsce/miejsca na wirtualnej widowni. Z podobną prośbą zwróciliśmy się do Państwa w czasie pandemii i wtedy zareagowaliście życzliwie. Wierzymy, że i teraz będzie podobnie. Deklarujemy, że każda wpłata na ten cel zostanie przeznaczona zgodnie z przeznaczeniem: na pokrycie kosztów przygotowania artystycznych projektów, w tym przede wszystkim na honoraria dla biorących w nich udział ukraińskich artystów.
Niezależnie od bestialstwa najeźdźcy,
Naród trwać będzie tak długo, jak długo trwać będzie Jego kultura.
Stwórzmy razem tę szansę dla Ukrainy,
choćby w takim wymiarze na jaki nas stać.
Dajmy Artystom możliwość wypowiedzi,
ale i szansę na normalne wynagrodzenie za twórczą pracę.
Wierzymy w Was.
Wierzymy w Publiczność.
W imieniu Aktorek, Aktorów i całego Zespołu Pracowniczego
Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Robert Dorosławski
Dyrektor

Bilet - cegiełka dla artystów z Ukrainy

Dołóż swoją cegiełkę!

Do akcji pomocy artystom z Ukrainy może dołączyć każdy. Jak to zrobić?

Wystarczy „zasiąść” na wirtualnej widowni kupując cegiełkę za 50 zł.

Ta cegiełka, będąca wyrazem bezinteresownej pomocy, wesprze działania częstochowskiego teatru na rzecz artystów z Ukrainy.

REGULAMIN AKCJI

1. Bilet cegiełka będzie wykorzystany jedynie na pokrycie kosztów przygotowania artystycznych projektów, w tym przede wszystkim na honoraria dla biorących w nich udział ukraińskich artystów.

2. Płatność jednorazowa umożliwia przekazanie teatrowi jednorazowej kwoty pieniężnej w wysokości 50 zł.

3. Cegiełka nie jest biletem wstępu na przedstawienie.

Informacji na temat akcji „Bilet – cegiełka dla artystów z Ukrainy” udziela Dział Promocji i Sprzedaży (34) 372 33 27 (47, 57) i Kasa Teatru (34) 372 33 06.