COVID-19

Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia Dyrektora Teatru Nr T.0131.26.2020

z dnia 4 września 2020 roku

 

Procedury korzystania przez Widzów z oferty Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w okresie epidemicznym.

1. Teatr udostępnia publiczności 50% miejsc na widowni Sceny dużej i Kameralnej. Dla zachowania bezpiecznego dystansu pomiędzy widzami, przed spektaklem obsługa widowni ma prawo wskazać uczestnikowi inne miejsce niż widnieje na bilecie.

2. Wszyscy uczestnicy spektakli w Teatrze zobowiązani są do:

  • zasłaniania nosa i ust przy pomocy maseczki ochronnej, zapewnionej we własnym zakresie, przez cały czas przebywania na terenie teatru (również w czasie przedstawienia);
  • dezynfekcji rąk przed wejściem (pojemnik z preparatem dezynfekującym znajduje się w holu kasowym);
  • zachowania dystansu społecznego zwłaszcza w kolejce do kasy biletowej oraz przy wejściach na widownię.

3. Prosimy o wcześniejsze przybycie do Teatru, tak aby bezkolizyjnie zajmować wyznaczone miejsca. Publiczność będzie zapraszana na widownię na 30 minut przed rozpoczęciem przedstawienia.

4.  Zachęcamy do korzystania ze zdalnych kanałów łączności z kasą biletową i innymi działami Teatru, w tym z portalu rezerwacji i sprzedaży biletów on-line.

5. Bilety zakupione na przeniesione spektakle zachowują ważność, ale nie gwarantują zajęcia miejsca, którego numer widnieje na bilecie. Osoby pragnące wykorzystać niezrealizowane bilety, proszone są o wcześniejszy kontakt z kasą biletową lub działem promocyjno-literackim w celu ewentualnego zwrotu biletów, ustalenia dostępnego terminu przedstawienia i wskazania nowych miejsc na widowni (pod warunkiem ich dostępności).

Teatr im. Adama Mickiewicza, aktualne informacje dotyczące uczestnictwa widzów w spektaklach

w związku z epidemią.

01 grudnia 2021

 

Od 1 grudnia 2021 r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie obowiązuje limit 50% miejsc na widowniach scen. Z ograniczeń zakupu biletów wyłączone są osoby zaszczepione, dlatego w Teatrze możliwy jest zakup biletów ponad ten limit dla osób, które dobrowolnie złożą oświadczenie, że są zaszczepione przeciw COVID- 19.

Zakupu biletu można dokonać w Kasie Teatru. Osoba kupująca bilet wypełnia oświadczenie,

w którym potwierdza, że jest w pełni zaszczepiona przeciwko COVID -19 i posiada certyfikat szczepienia, który okaże uprawnionym służbom w razie kontroli podczas pobytu w Teatrze.

Nie ma możliwości zakupu kilku biletów na jedno oświadczenie dotyczące szczepienia przeciw

COVID-19

 

Bilety z certyfikatem szczepienia będą wprowadzane na spektaklach, na których frekwencja może przekroczyć dopuszczalne limity.

Zarządzenie Nr T.0131.28.2021

Dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie

z dnia 1 grudnia 2021  roku

 

Dotyczy: organizacji teatralnej akcji pod nazwą „Mikołajki w Teatrze” oraz innych spektakli w grudniu 2021 wg aktualnych obostrzeń pandemicznych

 

 

W związku z trwającym stanem pandemii Covid-19, w trosce o bezpieczeństwo widzów, aktorów i pozostałych pracowników teatru oraz zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i administracji państwowej z dniem 1 grudnia 2021 roku zarządzam, co następuje:

  1. Nie odwoływać akcji „Mikołaj w Teatrze” mimo ograniczenia miejsc na widowni do 50% (limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych).
  2. Podtrzymać wszystkie środki bezpieczeństwa przy ww. akcji wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Teatru Nr 0131.25.2021 z dnia 18 października 2021 roku.
  3. Zarządzam przyjmowanie paczek szkolnych przez pracowników działu promocyjno-literackiego jedynie przez wejście administracyjne teatru (hol przy portierni) z niezwłocznym ich transportem w okolice sceny.  
  4. Na spektaklach w ramach ww. akcji oraz innych przedstawieniach grudniowych utrzymać ograniczenia miejsc na widowni zgodnie z obowiązującymi limitami administracyjnymi tj.50% widowni + osoby w pełni zaszczepione, wg następujących procedur:

a/ 50% miejsc na widowni dopuszczonych do wolnej sprzedaży

b/ pozostałe miejsca jedynie dla widzów, którzy wypełnią stosowne oświadczenie o zaszczepieniu wraz z deklaracją ewentualnego pokazania certyfikatu obsłudze widowni przy wejściu do teatru