Bezpieczni w Teatrze

Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia Dyrektora Teatru Nr T.0131.26.2020

z dnia 4 września 2020 roku

 

Procedury korzystania przez Widzów z oferty Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w okresie epidemicznym.

1. Teatr udostępnia publiczności 75% miejsc na widowni Sceny dużej. Dla zachowania bezpiecznego dystansu pomiędzy widzami, przed spektaklem obsługa widowni ma prawo wskazać uczestnikowi inne miejsce niż widnieje na bilecie.

2. Wszyscy uczestnicy spektakli w Teatrze zobowiązani są do:

  • zasłaniania nosa i ust przy pomocy maseczki ochronnej, zapewnionej we własnym zakresie, przez cały czas przebywania na terenie teatru (również w czasie przedstawienia);
  • dezynfekcji rąk przed wejściem (pojemnik z preparatem dezynfekującym znajduje się w holu kasowym);
  • zachowania dystansu społecznego zwłaszcza w kolejce do kasy biletowej oraz przy wejściach na widownię.

3. Prosimy o wcześniejsze przybycie do Teatru, tak aby bezkolizyjnie zajmować wyznaczone miejsca. Publiczność będzie zapraszana na widownię na 30 minut przed rozpoczęciem przedstawienia.

4.  Zachęcamy do korzystania ze zdalnych kanałów łączności z kasą biletową i innymi działami Teatru, w tym z portalu rezerwacji i sprzedaży biletów on-line.

5. Bilety zakupione na przeniesione spektakle zachowują ważność, ale nie gwarantują zajęcia miejsca, którego numer widnieje na bilecie. Osoby pragnące wykorzystać niezrealizowane bilety, proszone są o wcześniejszy kontakt z kasą biletową lub działem promocyjno-literackim w celu ewentualnego zwrotu biletów, ustalenia dostępnego terminu przedstawienia i wskazania nowych miejsc na widowni (pod warunkiem ich dostępności).