Spektakle

Bilet cegiełka dla artystów z Ukrainy

reżyseria

Szanowni Państwo,
Drodzy Widzowie i Przyjaciele naszego Teatru!

Jestem dumny z postawy Pracowników Teatru Mickiewicza. Wyrażanej nie tylko poprzez gesty solidarności z narodem ukraińskim, ale przede wszystkim w postaci ofiarności, zaangażowania i jakże konkretnej pomocy udzielanej ludziom po obu stronach granicy.
To ważne i zamierzamy angażować się w kolejne akcje tak długo, jak długo to będzie potrzebne. Jednakże teatr to instytucja artystyczna i pomoc artystom najbardziej nam leży na sercu. Zadeklarowaliśmy już wolę współpracy z innymi teatrami województwa śląskiego w projekcie rezydencji dla artystów z Ukrainy, czego efektem będzie przygotowanie interdyscyplinarnego widowiska, które zamierzamy pokazywać na wszystkich naszych scenach. Mamy też kilka własnych pomysłów: m.in. wieczór z ukraińską poezją i muzyką, warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży ukraińskiej, czekamy też na projekty własne artystów uciekających przed wojną.
Dla Artysty bowiem sprawy bytowe są ważne, ale możliwość tworzenia i wyrażania siebie poprzez sztukę jest niemniej istotna. Dlatego chcemy otworzyć dla Nich część naszej przestrzeni i po prostu tę możliwość stworzyć. Mamy oczywiście Koleżanki, Kolegów, Przyjaciół z Ukrainy (muzyków, śpiewaków, choreografów, scenografów, pisarzy), którzy mieszkają w Polsce od lat i zasilają zespoły artystyczne oper, filharmonii i teatrów. Będziemy korzystać z ich bezpośrednich kontaktów, jednak nasze działania są ukierunkowane wyłącznie na pomoc artystom uciekającym przed wojną.
Jak Państwo wiecie, każdy projekt, każda akcja wymaga zaangażowania środków finansowych. Nie jesteśmy bogatym teatrem, a sytuacja pandemiczna i obecny kryzys ekonomiczny nie ułatwiają nam normalnego funkcjonowania. Dlatego postanowiliśmy rozpocząć sprzedaż biletów-cegiełek dla artystów z Ukrainy. Będzie je można nabyć kupując miejsce/miejsca na wirtualnej widowni. Z podobną prośbą zwróciliśmy się do Państwa w czasie pandemii i wtedy zareagowaliście życzliwie. Wierzymy, że i teraz będzie podobnie. Deklarujemy, że każda wpłata na ten cel zostanie przeznaczona zgodnie z przeznaczeniem: na pokrycie kosztów przygotowania artystycznych projektów, w tym przede wszystkim na honoraria dla biorących w nich udział ukraińskich artystów.
Niezależnie od bestialstwa najeźdźcy,
Naród trwać będzie tak długo, jak długo trwać będzie Jego kultura.
Stwórzmy razem tę szansę dla Ukrainy,
choćby w takim wymiarze na jaki nas stać.
Dajmy Artystom możliwość wypowiedzi,
ale i szansę na normalne wynagrodzenie za twórczą pracę.
Wierzymy w Was.
Wierzymy w Publiczność.
W imieniu Aktorek, Aktorów i całego Zespołu Pracowniczego
Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Robert Dorosławski
Dyrektor

Bilet - cegiełka dla artystów z Ukrainy

Dołóż swoją cegiełkę!

Do akcji pomocy artystom z Ukrainy może dołączyć każdy. Jak to zrobić?

Wystarczy „zasiąść” na wirtualnej widowni kupując cegiełkę za 50 zł.

kup cegiełkę 

Ta cegiełka, będąca wyrazem bezinteresownej pomocy, wesprze działania częstochowskiego teatru na rzecz artystów z Ukrainy.

REGULAMIN AKCJI

1. Bilet cegiełka będzie wykorzystany jedynie na pokrycie kosztów przygotowania artystycznych projektów, w tym przede wszystkim na honoraria dla biorących w nich udział ukraińskich artystów.

2. Płatność jednorazowa umożliwia przekazanie teatrowi jednorazowej kwoty pieniężnej w wysokości 50 zł.

3. Cegiełka nie jest biletem wstępu na przedstawienie.

Informacji na temat akcji „Bilet – cegiełka dla artystów z Ukrainy” udziela Dział Promocji i Sprzedaży (34) 372 33 27 (47, 57) i Kasa Teatru (34) 372 33 06.