Aktualności

Przegląd Zespołów Szkół Średnich

Przegląd Zespołów Szkół Średnich

 

                                                                                                                       Częstochowa, 29 IV 2019 r.

 

     Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie  

ogłasza

XIX Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich

Regionu Częstochowskiego – 03 VI 2019 r.

 

Regulamin

 

  1. 1.     W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły (maksimum dwa spektakle z jednej szkoły) teatralne ze szkół średnich z terenu miasta Częstochowy oraz maksimum dwa zespoły spoza regionu zaproszone przez organizatora.
  2. 2.     Przegląd odbędzie się na Scenie Kameralnej Teatru Mickiewicza w Częstochowie dn. 03 VI 2019 r. od godz. 10.00 do 16.00                 (próby godz. 8.00-9.50)

3. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przygotowanie przedstawienia teatralnego (tematyka i konwencja sceniczna-dowolne) i przesłanie na adres organizatora  płyty DVD  z nagranym spektaklem, a także wypełnienie karty zgłoszenia wg następującego wzoru:

A/tytuł spektaklu

B/ autor tekstu i -ewentualnie-autor przekładu

C/twórcy przedstawienia (reżyser, scenograf, kompozytor, ruch sceniczny, etc.)

D/pełna obsada przedstawienia (liczba osób w zespole nie powinna przekraczać 20)

E/czas trwania spektaklu (spektakl nie może  trwać dłużej niż 30 min )

F/czas montażu i demontażu przedstawienia

G/ niezbędne warunki techniczne (montaż spektaklu nie może trwać dłużej niż 15 min.)

H/imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za konkursową prezentację

I/pieczęć i podpis dyrektora szkoły oraz pieczęć placówki, jako instytucji sygnującej zespół do konkursu

4.Warunki techniczne

A/ Podczas spektaklu obowiązuje bezwzględny zakaz używania  otwartego ognia, materiałów pirotechnicznych, laserów, stroboskopu

B/ Zabrania się  także montażu niebezpiecznych elementów dekoracji, które mogą stanowić zagrożenie  dla życia i zdrowia

C/ Warunki techniczne muszą być  precyzyjnie określone i skonsultowane                 z kierownikiem technicznym teatru minimum na tydzień przed konkursem

D/ Warunki techniczne  ostatecznie zostaną zweryfikowane  pod względem bezpieczeństwa 03 VI podczas prób techniczno – aktorskich poprzedzających prezentacje konkursowe.

E/ W przypadku niezastosowania się do wymogów bezpieczeństwa p. poż. i higieny pracy komisja nie dopuści spektaklu do konkursu

 

5. Organizator ma prawo – w przypadku małej liczby zgłoszeń- zaprosić zespoły działające poza obrębem szkół średnich lub spoza regionu częstochowskiego (warunkiem jest także dostarczenie płyty DVD z zapisem spektaklu)

 

6. W przypadku małego zainteresowania Przeglądem (mniej niż cztery zgłoszenia) Organizator ma prawo odwołać Przegląd.

 

7. Ze względu na remont windy towarowej – w tym roku - nie ma możliwość wypożyczenia elementów scenografii z Teatru. Ponadto wszystkie elementy scenografii, zespoły wnosić  będą przez wejście główne Teatru.

 

Wypełnioną ankietę należy  przesłać do p. Ewy Oleś, sekretarza literackiego Teatru im.  A. Mickiewicza na adres: ewa.oles@teatr-mickiewicza.pl w terminie do 20 V 2019 r.

 

7.  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 09 VI 2019 r. (Scena kameralna) po spektaklu „Nagle, zeszłego lata” w reż. Krzysztofa Knurka

8. Spektakle oceniać będzie jury w składzie: Agata Pruchniewska (aktorka), Ewelina Rucińska (aktorka), Agnieszka Lipińska (teatrolog)

9. Nagrody przyznawane zwycięskim zespołom będą miały charakter symboliczny: albumy, książki, płyty, zaproszenia na spektakle.

 

Szczegółowe informacje pod  nr tel. (34)  3723341 lub (34) 372 33 04

ewa.oles@teatr-mickiewicza.pl

Dyrektor teatru – Robert Dorosławski

-------------------------------------

KARTA ZGŁOSZENIA

udziału w

XIX PRZEGLĄDZIE ZESPOŁÓW TEATRALNYCH SZKÓŁ ŚREDNICH

03 VI 2019 r.

 

Szkoła (nazwa, adres, telefon)

 

Tytuł sztuki:

 

Autor…

 

 

Obsada  z wyszczególnieniem ról…………………………………….

 

                                                                                                                        

 

 

Imię  i nazwisko, numer tel. i adres mailowy opiekuna koła teatralnego…

 

 

 

 

 

Warunki techniczne………………………………..

 

 

 

Czas trwania spektaklu…

 

 

 

Czas montażu/demontażu………………………….

 

 

 

   Głównym organizatorem konkursu jest częstochowski Teatr im. A. Mickiewicza, który opracowuje regulamin, powołuje komisję artystyczną i udostępnia swoje sceny na potrzeby Przeglądu. Poszczególne zespoły zgłaszają dyrektorzy szkół na podstawie wzoru Kart Zgłoszenia.                 

                                                                              

            Szczegółowe informacje pod nr tel.- (0-34) 3723341 lub 3723304

e-mail:  ewa.oles@teatr-mickiewicza.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria