Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu. Plakat do bajki „JAŚ I MAŁGOSIA”.

Rozstrzygnięcie konkursu. Plakat do bajki „JAŚ I MAŁGOSIA”.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Plakat do bajki „JAŚ I MAŁGOSIA”
Wznowienie spektaklu  – 31.05.2015 r.
w Teatrze im. Adama Mickiewicza.

1. Organizatorem konkursu na pracę plastyczną nawiązującą do bajki „Jaś i Małgosia” jest Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie.

2. Konkurs ma charakter indywidualny.

3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodsze, a także uczniowie szkół podstawowych województwa śląskiego i ościennych.

4. Celem konkursu na pracę plastyczną inspirowaną bajką „Jaś i Małgosia” jest promowanie sztuki teatralnej wśród najmłodszych oraz umożliwienie dzieciom realizacji własnych pomysłów plastycznych i ich prezentacji w Teatrze.

5. W wyniku konkursu Jury może wyłonić pracę, która stanie się plakatem promującym bajkę „Jaś i Małgosia” w Teatrze im. Adama Mickiewicza w sezonie 2015/2016.

6. W konkursie oceniane będą prace nawiązujące do bajki „Jaś i Małgosia”.

7. Wymagania formalne:
- dostarczenie do Teatru własnoręcznie wykonanego plakatu teatralnego;
- technika wykonania: dowolna;
- format prac: minimum A4
- temat: praca plastyczna nawiązująca do treści bajki „Jaś i Małgosia”;
- na odwrocie plakatu powinna znaleźć się metryczka: - imię i nazwisko dziecka, wiek oraz imię i nazwisko jednego z rodziców, lub opiekuna z placówki do której dziecko uczęszcza, numer i adres przedszkola/szkoły, numer telefonu kontaktowego rodziców lub opiekunów

8. Prace należy nadsyłać lub przynosić na adres:
TEATR IM. A. MICKIEWICZA, ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa
Koniecznie z dopiskiem na kopercie
Konkurs plastyczny „Jaś i Małgosia”

9. Termin nadsyłania/dostarczenia prac konkursowych upływa
12 czerwca 2015 roku
Ogłoszenie wyników nastąpi 17 czerwca 2015 r.  na stronie Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie (www.teatr-mickiewicza.pl).
10. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
- dzieci przedszkolne,
- uczniowie szkół podstawowych

11. Jury konkursu wybierze po 2 prace z każdej kategorii wiekowej, które zostaną uhonorowane nagrodami – zaproszeniami na bajkę „Kopciuszek” w niedzielę 21 czerwca b.r.

 W każdej kategorii wiekowej Jury przyzna po 3 wyróżnienia. Wszystkie prace oceniane będą pod względem samodzielności wykonania oraz pomysłowości w interpretacji tematu.

12. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na specjalnej wystawie plastycznej w budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, podczas spektaklu „Kopciuszek”, prezentowanego na zakończenie sezonu

w dniu 21 czerwca 2015 r. 

13. Teatr im. A. Mickiewicza nie ponosi odpowiedzialności za prace uszkodzone w czasie transportu lub źle przygotowane do prezentacji.

15. Teatr nie zobowiązuje się do zwrotu dostarczonych prac.

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród oraz zmian
w regulaminie.

W dniu 17 czerwca 2015 roku

Jury w składzie:

- przewodniczący  – Mirosław Kurek

oraz

Halina Lewandowska, Emilia Dłubak, Ewa Skowronek , Tadeusz Muskalski i  Kacper Atłasik,

Wyłoniło laureatów konkursu dotyczącego plakatu do bajki „Jaś i Małgosia”

 

Kategoria dzieci najmłodsze – przedszkolaki

- I miejsce – Alicja Baron – Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Częstochowie

- II miejsce – Martyna Michalska - Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Częstochowie

Wyróżnienia otrzymują:

 Zuzanna Lorenc - Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Częstochowie

Hanna Zawisza Blachnicka - Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Częstochowie

 

Kategoria dzieci 6 letnie

- I miejsce- Zuzanna Gawron - Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Częstochowie

- II miejsce - Olimpia Marynowska - Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Częstochowie

Wyróżnienia otrzymują:

Sandra Goliszek - Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Częstochowie

Natasza Wojciechowska - Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Częstochowie

 Piotr Grzyb- Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Częstochowie

 

Kategoria dzieci ze szkół podstawowych

- I miejsce – Jan Dyndał- Szkoła Podstawowa nr 52 w Częstochowie

- II miejsce- Maja Kryczało – Prywatna Szkoła Podstawowa Sokrates w Częstochowie

Wyróżnienia otrzymują:

Michał Zieliński – Szkoła Podstawowa nr 24 w Częstochowie

Matylda Supernat - Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Częstochowie

 Kamila Andruszkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 52 w Częstochowie

 

Wszystkie dzieci otrzymują podwójne zaproszenia na bajkę „Kopciuszek” 21.06.2015 r.

Dzieci, które otrzymały I i II miejsce otrzymają dodatkowo słodki poczęstunek ufundowany przez Boulangerie

 

Galeria